ANBI-status

Home » ANBI-status

ANBI gegevens

 
Naam van de instelling De Inloop Stichting “Johanna”
RSIN of fiscaal nummer 85540564
Kamer van Koophandel 64143988
Statutaire zetel Hoek van Holland, gemeente Rotterdam
Bankrekeningnummers NL 85 RBRB 0929 0348 21
 

lege regel

Contactgegevens
Postadres Cornelis Sterrenburgstraat 76
3151JG Hoek van Holland
Email CeesLeerdam@upc.nl
Bezoekadres de Inloop Prins Hendrikstraat 191 (Entree Korte Schoolstraat 9a)
Hoek van Holland
Email pastor H. Lievaart-Van den Bos : L.Lievaart@pghvh.nl

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werk van de Inloop en de daarbij behorende professional te ondersteunen voor mensen die leven in de marge van de samenleving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: het organiseren van een open huis, genaamd de Inloop, waar we activiteiten organiseren voor mensen die te maken hebben met geestelijke en materiële armoede.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Beleidsplan

Projectplan eenzaamheid en armoede op het spoor

 

Uitgeoefende activiteiten

2017

 • Iedere dinsdagmorgen: Inloop met koffie
 • Iedere 2e dinsdag van de maand: Inloop met koffie en maaltijd
 • Jaarlijks uitje
 • In december: kerststukjes maken , kerstviering + kerstdiner
 • Klusjesteam
 • Bijzonder pastoraat

2018

 • Voorzetting van de activiteiten van 2017
 • Het plan om elke dinsdag een maaltijd te organiseren

2019

 • Voorzetting activiteiten 2017 en 2018
 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Realisatie iedere 2de en 4de dinsdag van de maand: Inloop en koffie en maaltijd
 • Jaarlijks uitje
 • Cursus schilderen
 • Creatieve activiteiten
 • Deelname aan de lokale gezondheidsmarkt
 • Deelname aan Team Coördinatoren Zorg en Welzijn Hoek van Holland
 • Lunchclub jonge vrouwen (F.I.F.)
 • In december kerststukjes maken, kerstviering en kerstdiner
 • Lokale kerstmarkt
 • Klusjesteam
 • Bijzonder pastoraat

 

Financiële verantwoording

 1. Cijfers 2017
 2. Cijfers 2018 en Meerjaren begroting

 

Fondsen die ons steunen

 • St Laurensfonds
 • Stichting Fonds DBL
 • Van Leeuwen van Lignac Stichting
 • Kansfonds
 • Gemeente Rotterdam bewonersinitiatief
 • Oranjefonds
 • KNR fonds
 • Haëlla stichting
 • Elise Mathilde Fonds